۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر
جهت آشنایی با روال کار دانشجویی لطفا فایل مربوطه را مطالعه نمایید مشاهده فایل
دانشجویان علاقمند و متقاضی کار دانشجویی می توانند در آغاز هر نیمسال تحصیلی بعد از ثبت نام در سیستم وارائه درخواست، به سیستم مراجعه نموده ، درصورت تائید از طرف کارشناس امور دانشجویی دانشکده مربوطه و انتخاب دانشجو توسط نمایندگان واحدها شروع بکار نمایند.
توجه: درخواست دانشجو در مرحله اول بایستی توسط کارشناس اموردانشجویی دانشکده مربوطه تائید شده باشد تا در مرحله ی بعدامکان بکارگیری دانشجو توسط نمایندگان (واحدهای بکارگیرنده) میسر شود.
لازم بذکر است جهت آگاهی از تائید ، همچنین اطلاع اینکه آیا به واحدی انتخاب شده اید یا نه، بعد از ورود به سیستم در خواست خود را پیگیری نمائید.
توجه : در صورت انتخاب شما به یکی از واحدها بعد از ورود به سیستم ، در صفحه اصلی در قسمت پیگیری ، تاریخ شروع بکار شما مشخص خواهد شد.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمائید.